kringloop

Kringloop Energie

De energie wordt gehaald uit restvuil. In maart 2016 is dit energie bedrijf begonnen energie te halen uit restafval, en daarmee is het tot de grootste niet commerciële afval verwerkingsbedrijf geworden. Vanaf nu is het mogelijk dat iedereen in Nederland duurzame energie krijgt in de vorm van wind, zon en biomassa. Dus deze kringloop energie is in ieder geval een alternatief om over na te denken als je wilt overstappen. 

kringloop