opleidingen

opleidingen | Nha

 

Wat weten wij over de opleidingen van de  Nha? 

 

In ieder geval hebben ze 80 jaar ervaring in het afstand onderwijs. In principe is de Nha de grootste school voor thuis cursussen en opleidingen. Ongeveer 2.000.000 cursisten hebben in de afgelopen 80 jaar bij de Nha een opleiding of een cursus gevolgd. Deze mensen hebben gekozen voor de gedegen opleidingen en cursussen van de Nha. Reden voor deze keuze is omdat de onderwijs methode beproefd is en bovendien een uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding heeft. Wist u dat de opleidingen van de Nha is gestart door een onderwijzer. Hij wilde het onderwijs bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen. Hij leverde een hoge graad van kwaliteit tegen een laag lesgeld. 

opleidingen

Dit is de missie geworden van Nha. Goede opleidingen voor een betaalbare prijs. 

De opleidingen van Nha hebben ook de erkenning van het ministerie van onderwijs.  De minister van Wetenschap, Cultuur en onderwijs heeft de Nha  op grond van de WEO, dit is de Wet erkende onderwijsinstellingen, erkend als opleider, op het gebied van het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft de Minister van OC&W alle opleidingen betreffende het MBO van Nha erkend. Dit is gebeurd op grond van de wet WEB - Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De HBO Bachelor opleiding is erkend op grond van de WHW - Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.

Dit houdt in dat NHA erkende MBO en HBO bachelor getuig schriften mag uitgeven. Deze zijn van de zelfde waarde als de diploma`s die te behalen zijn bij de reguliere dagscholen. De opleidingen van de Nha worden geregistreerd in het CROHO en het CREBO. 

Vanzelfsprekend is deze hoge kwaliteitsstandaard die de minister vereist ook van toepassing op alle beroeps opleidingen van de Nha. Er wordt nauw samengewerkt met de examen instanties en er zijn opleidingen voor NEMAS,  NIMA, SVM, Associatie, CITO, SVH, CCV, SEA enz. De opleidingen van de Nha voldoen aan alle kwaliteitsnormen.