tijdschriften online

123tijdschrift heeft 400 titels en 500 aanbiedingen en is daarmee in Nederland de grootste aanbieder. Er zijn titels die u alleen bij 123tijdschrift kunt vinden. In elk interesse gebied is wel een abonnement te krijgen, verder verschijnen er bij 123tijdschrift regelmatig nieuwe titels. Wat ook klasse is, dat er een klanten support is, en voor de klanten een telefonische help desk. 

Gezien de vele onderwerpen is 123tijdschrift voor een breed publiek, buiten de regulieren tijdschriften en dagbladen heeft 123 tijdschrift ook veel onderwerpen in niches zoals kinderen, sport, reizen en bijvoorbeeld eten.

Al met al een interessant bedrijf om eens een kijkje te nemen. 

tijdschriften online